“Στο φροντιστήριο νους δεν πέτυχα απλά στις πανελλήνιες.
Γνώρισα ανθρώπους που θα θυμάμαι για μία ζωή.”