“Στον νους η επιτυχία στις πανελλαδικές είναι μονόδρομος, με την αγάπη, την αφοσίωση και την στήριξη των ανθρώπων του προς όλους τους μαθητές.”
”Γιατί στο φροντιστήριο ΝΟΥΣ είχα τον νου μου ήσυχο”